Uroczystość otwarcia

Ścieżki Edukacyjnej Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

 

Uroczystość otwarcia odbyła się 26 maja 2011 r. (czwartek) o godz. 12.00 na skwerze przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie (przed Kliniką Onkologii Centrum Onkologii (dawny Instytut Radowy) na ul. Wawelskiej 15  w Warszawie).

 

 

·           Ścieżka Edukacyjna w parku przy ul. Wawelskiej 15, usytuowana jest w pobliżu pomnika Marii Skłodowskiej-Curie. Składa się z pięciu elementów małej architektury zawierających fotografie, dokumenty oraz informacje o życiu, działalności naukowej oraz znaczeniu osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie dla nauki. 

·         Ścieżka Edukacyjna Marii Skłodowskiej-Curie jest ważnym punktem na warszawskiej trasie turystycznej, zawierającym informacje o Uczonej oraz o historii budynku przy ul. Wawelskiej 15 - dawnego Instytutu Radowego, obecnie Kliniki Onkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, powstałego w 1932 r. z inicjatywy wielkiej Polki.

·         Ścieżka Edukacyjna jest dostępna dla zwiedzających niezależnie od godzin otwarcia Sali Pamięci działającej wewnątrz budynku Kliniki Onkologii prowadzonej przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

·         Otwarcie Ścieżki w maju 2011 roku powiązane zostało z uroczystościami Międzynarodowego Roku Chemii proklamowanego przez ONZ i UNESCO w setną rocznicę otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie oraz ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Marii Skłodowskiej-Curie.

·         Ścieżkę wykonano z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Towarzystwa  Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Jej budowę sfinansowano z budżetu dzielnicy.

Realizacja odbyła się przy współpracy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

Projekt architektoniczny -  arch. Iwona Zarzycka.

Projekt graficzny - arch. Iwona Zarzycka oraz firma INDYGO - Paweł Rupiński.

Wykonawstwo elementów małej architektury - firma ADARTT - Robert Sroka.

Wykonanie elementów ceramicznych - Fundacja FOTOGRAFIA DLA PRZYSZŁOŚCI.

 

Uroczystość prowadzili Burmistrz Maurycy Wojciech Komorowski i Prof. Andrzej Kułakowski

Głos zabrali Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor Naczelny Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Prof. Maciej Krzakowski, Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy Maurycy Wojciech Komorowski i Prof. Andrzej Kułakowski Wiceprezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

Złożono kwiaty pod pomnikiem a następnie otwarto Ścieżkę Edukacyjną Marii Skłodowskiej-Curie

Uroczystości towarzyszył festyn naukowy „Setna rocznica Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie. Międzynarodowy rok chemii” w parku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie

 

„Drzwi otwarte” czekały na zwiedzających w Sali Edukacyjnej im. Bronisławy Dłuskiej - Sali Pamięci Marii Skłodowskiej-Curie oraz ogrodzie dawnego Instytutu Radowego, Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej oraz Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Organizatorami uroczystości byli:

 Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

Wydziały Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydziały Chemiczny i Fizyki Politechniki Warszawskiej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW

Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

Uroczystość zgromadziła licznych gości:  naukowców, studentów, nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców, czego dowodem są fotografie. Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

„Ścieżka” cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony szkół i turystów.  Zapraszamy do zwiedzania.

 

Zarząd Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie

 

Alicja Rupinska

Pełnomocnik Zarządu